OZNAMY

ÉRTESÍTÉSEK

  • icooznamy[8].pdf, VÝSLEDKY VOLIEB
  • icooznamy[7].pdf, 10. 09. 2018
  • icooznamy[1].pdf, OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce; 13. 08. 2018
  • icooznamy[2].pdf, OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018; 13. 08. 2018
  • icooznamy[3].pdf, OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018; 13. 08. 2018
  • icooznamy[4].pdf, Oznam - zverejnenie elektronickej adresy; 27. 08. 2018
  • icooznamy[6].pdf, Oznámenie: Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
  • icooznamy[5].pdf, Podpisová listina