Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Tính chất hóa học của NH3? [XEM CHI TIẾT]

Must read

Tính chất hóa học của NH3? Cấu tạo phân tử của NH3? Tính chất vật lý của NH3? Ứng dụng và điều chế của NH3? Nếu bạn đang tìm hiểu về thông tin hóa học của hợp chất này thì bài viết này chính là dành cho bạn.

Dưới đây, Kovacova sẽ cùng bạn đi tìm hiểu chi tiết về NH3 nhé!

Tính chất hóa học của NH3

Cấu tạo phân tử

Trong phân tử NH3, N liên kết với ba nguyên tử hidro bằng ba liên kết cộng hóa trị có cực. NH3 có cấu tạo hình chóp với nguyên tử Nitơ ở đỉnh. Nitơ còn một cặp electron hóa trị là nguyên nhân tính bazơ của NH3.

Tính chất hóa học của NH3

Tính chất vật lý

Amoniac (NH3) là chất khí không màu, có mùi khai xốc, nhẹ hơn không khí, tan rất nhiều trong nước.

Tính chất hóa học của NH3

Tính bazơ yếu

– Công dụng với nước:

NH3 + H2O ⇋ NH4+ + OH-

⇒ Dung dịch NH3 là một dung dịch bazơ yếu.

– Tác dụng với dung dịch muối (muối của những kim khí có hidroxit không tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

– Tác dụng với axit → muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

Khả năng tạo phức

Dung dịch amoniac có thể hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim khí, tạo thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* Với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (màu xanh thẫm)

* Với AgCl:

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

Sự tạo thành những ion phức là do sự kết hợp những phân tử NH3 bằng những electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với ion kim loại.

Tính khử

  • Amoniac có tính khử: phản ứng được với oxi, clo và khử một số oxit kim loại (Nitơ có số oxi hóa từ -3 đến 0, +2).
  • Tác dụng với oxi:

Tính chất hóa học của NH3

  • Tác dụng với Clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

NH3 phối hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo “khói trắng” NH4Cl

  • Công dụng với CuO:

Tính chất hóa học của NH3

Ứng dụng của NH3

– Sản xuất axit nitric, những loại phân đạm như ure (NH2)2CO; NH4NO3; (NH4)2SO4; …

– Điều chế hidrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.

– Amoni lỏng dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

Điều chế NH3

Trong phòng thử nghiệm

Đun nóng muối amoni với Ca(OH)2

Tính chất hóa học của NH3

Trong công nghiệp

Tổng hợp từ nitơ và hiđro

Tính chất hóa học của NH3

– Nhiệt độ: 450 – 500oC.

– Áp suất cao từ 200 – 300 atm.

– Chất xúc tác: sắt kim loại được trộn thêm Al2O3, K2O, …

Làm lạnh hỗn tạp khí bay ra, NH3 hóa lỏng được tách riêng.

Như vậy, Kovacova đã giải đáp cho bạn về Tính chất hóa học của NH3. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức hữu ích về hợp chất hóa học này!

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article