Thứ Năm, Tháng Hai 29, 2024

Các chất tác dụng với nước? [TÌM HIỂU CHI TIẾT]

Must read

Các chất tác dụng với nước? Nước chiếm vai trò quan trọng cho tất cả sự sống trên Trái Đất. Ngoài ra, nước chiếm 70% trong diện tích của Trái Đất. Vậy, các đặc điểm hóa học của nó được thể hiện như thế nào và nó phản ứng với các chất nào?

Dưới đây, Kovacova sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Các chất tác dụng với nước

Thành phần hóa học của nước

Sự phân hủy nước

 • Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước, trên bề mặt hai điện cực sinh ra khí hidro và oxi với tỉ lệ thể tích 2:1

PTHH: 2H2O −điện phân→ 2H2 + O2

Sự tổng hợp nước

 • Đốt bằng tia lửa điện hổ lốn 2 thể tích hidro và 2 thể tích oxi, ta thấy sua cùng hẩu lốn chỉ còn 1 thể tích oxi. Vậy 1 thể tích oxi đã hóa hợp với 2 thể tích hidro tạo thành nước

PTHH: 2H2 + O2 −to→ 2H2O

 • Kết luận
 • Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố oxi và hidro. Chúng đã hóa hợp với nhau
 • Bằng thực nghiệm, người ta tìm được CTHH của nước là H2O

Tính chất vật lý

 • Là chất lỏng không màu (tuy nhiên lớp nước dày có màu xanh da trời), không mùi, không vị
 • Sôi ở 100°C (p = 760 mmHg), hóa rắn ở 0°C
 • Khối lượng riêng ở 4°C là 1 g/ml (hay 1kg/lít)
 • Có khả năng hòa tan được nhiều chất rắn ( muối ăn, đường,…), chất lỏng ( còn, axit), chất khí (HCl,…)

Các chất tác dụng với nước

Các chất tác dụng với nước – Tác dụng với kim loại

Nước có thể Tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Ca, Ba, K,…

PTHH: K + H2O → KOH + H2

Các chất tác dụng với nước

Các chất tác dụng với nước – Tác dụng với kim loại

Tác dụng với mốt sô oxit bazo

Nước tác dụng với oxit bazo như CaO, K2O,… tạo ra bazo tương ứng Ca(OH)2, KOH,…

Dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển xanh

VD: K2O + H2O → 2KOH

Các chất tác dụng với nước – Tác dụng với oxit axit

Một số oxit axit mà nước phản ứng với như SO3, P2O5,… tạo thành axit tương ứng H2SO4, H3PO4,…

Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển đỏ

VD: SO3 + H2O → H2SO4

Vai trò của nước

 • Hòa tan chất dinh dưỡng cho cơ thể sống
 • Tham gia vào giai đoạn hóa học trong cơ thể người và động vật
 • Có vai trò rất cần thiết trong đời sống: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vân vận tải,…

Các chất tác dụng với nước

Vai trò của nước

Cách chống ô nhiễm

 • Không vứt rác thải xuống nguồn nước
 • Xử lý nước thải trước khi cho nước thải chảy vào sông, hồ, biển.
 • Nước là thành phần quan yếu của các tế bào sinh vật học và là môi trường của các giai đoạn sinh hóa cơ bản như quang quẻ hợp tạo thành khí oxi:

6H2O + 6CO2 →−−−quang hợp C6H12O6 + 6O2

Nước rất cần thiết cho đời sống thường xuyên, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… Sự sống trên trái đất đều bắt nguồn từ nước và phụ thuộc vào nước. Nước có ảnh hưởng lựa chọn đến khí hậu một diện tích và là nguyên nhân tạo ra thời tiết.

Bài tập vận dụng

Câu 1: Nước được cấu tạo như thế nào?

A. Từ 1 nguyên tử hidro & 1 nguyên tử oxi

B. Từ 2 nguyên tử hidro & 1 nguyên tử oxi

C. Từ 1 nguyên tử hidro & 2 nguyên tử oxi

D. Từ 2 nguyên tử hidro & 2 nguyên tử oxi

Câu 2: Phân tử nước chứa các nhân tố nào?

A. Nitơ và Hidro

B. Hidro và Oxi

C. lưu hoàng và Oxi

D. Nitơ và Oxi

Câu 3: %m H trong 1 phân tử nước:

A. 11,1%

B. 88,97%

C. 90%

D. 10%

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. kim loại Tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng

B. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị

C. Nước làm đổi màu quỳ tím

D. Na Tác dụng với H2O không sinh ra H2

Câu 5: Cho quỳ tím vào nước vôi trong, tình trạng xảy ra là

A. Quỳ tím chuyển màu đỏ

B. Quỳ tím không đổi màu

C. Quỳ tím chuyển màu xanh

D. Không có hiện trạng

Câu 6: Cho mẩu Na vào nước thấy có 4,48(l) khí bay lên. Tính khối lượng Na

A. 9,2G

B. 4,6G

C. 2G

D. 9,6G

Câu 7: Oxit nào sau đây không Công dụng với nước

A. P2O5

B. CO

C. CO2

D. SO3

Câu 8: Oxi bazơ không Tác dụng với nước là:

A. BaO

B. Na2O

C. CaO

D. MgO

Câu 9: Cho chất oxit A được nước hóa hợp tạo axit nitric. lựa chọn A, biết MA = 108(g/mol), trong A có 2 nguyên tử Nitơ

A. NO2

B. N2O3

C. N2O

D. N2O5

Câu 10: Khi cho quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì:

A. Đỏ

B. Xanh

C. Tím

D. Không màu

Đáp án:

1..B 2.B 3.A 4.B 5.C
6.A 7.B 8.D 9.D 10.A

Hướng dẫn:

Câu 6: nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

0,4             ← 0,2 mol

mNa = 0,4.23 = 9,2 gam

Câu 9: Gọi CTPT của oxit là N2Ox

MA = 108 ⇒ 2.14+ 16.x = 108

x = 5

Công thức cần tìm là N2O5

Như vậy, Kovacova đã giải đáp cho bạn về Các chất tác dụng với nước. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích về thành phần quan trọng cho sự sống này nhé!

Xem thêm:

Enzim có bản chất là gì?

Tính chất hóa học của anđehit

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article