Free Porn
Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2024

Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng [CHI TIẾT]

Must read

Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng? Cấu hình electron nguyên tử? Trong hóa học có rất nhiều các khái niệm trừu tượng và cần chúng ta dành thời gian tìm hiểu mới biết rõ được.

Dưới đây, Kovacova sẽ cùng bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này nhé!

Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

Cấu hình electron nguyên tử

Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự bố trí electron trên những phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

Quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử:

 • Số thứ tự lớp electron bằng các chữ số: 1, 2, 3
 • Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: s, p, d, f
 • Số electron trong phân lớp được ghi bằng chỉ số ở phía trên bên phải kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

Cách viết cấu hình electron nguyên tử:

 • Quyết định số electron của nguyên tử.
 • Những electron được phân chia theo trật tự tăng dần những mức năng lượng AO, tuân theo những nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững bền và luật lệ Hun.
 • Viết cấu hình electron theo trật tự các phân lớp trong 1 lớp và theo thứ tự của các lớp electron.
 • Lưu ý: những electron được bố trí vào các AO theo phân mức năng lượng tăng dần và có sự chèn mức năng lượng. Tuy nhiên, khi viết cấu hình electron, các phân mức năng lượng cần được sắp đặt lại theo tầng lớp.

Ví dụ: Nguyên tử Fe có Z= 26.

 • Có 26e
 • Các e được bố trí như sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Có sự chèn mức năng lượng 4s < 3d
 • Sắp đặt lại những phân lớp theo từng lớp, ta được cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
 • Hoặc viết gọn: [Ar] 3d6 4s2 ( [Ar] là cấu hình electron nguyên tử của nhân tố argon, là khí hiếm gần nhất đứng trước Fe )

Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

 • Những electron ở lớp ngoài cùng xác định thuộc tính hóa học của một nguyên tố:
 • Số electron tối đa ở lớp ngoài cùng của nguyên tử mỗi nhân tố là 8 electron. những nguyên tử có 8e lớp ngoài cùng đều rất bền vững, chúng hầu như không tham gia vào các phản ứng hóa học. Đó là những nguyên tử khí hiếm ( trừ He có 2e lớp ngoài cùng ).
 • Những nguyên tử có 1, 2, 3e ở lớp ngoài cùng là những nguyên tử kim loại, trừ H, He và B.
 • Các nguyên tử có 5, 6, 7e ở lớp ngoài cùng thường là các yếu tố phi kim.
 • Các nguyên tử có 4e ở lớp ngoài cùng có thể là nguyên tử kim khí hoặc phi kim

Như vậy, Kovacova đã giải đáp cho bạn về đặc điểm của lớp electron ngoài cùng. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích về kiến thức này nhé!

Xem chi tiết:

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article