Thứ Năm, Tháng Hai 29, 2024

Các tiền tố hóa học? Cách đọc tiền tố hóa học?

Must read

Các tiền tố hóa học? Tiền tố hóa học sử dụng để biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất nào đó. Tiền tố hóa học được sử dụng để đọc tên, gọi tên của chất, phân tử nào đó bằng cách đổi thay số lượng nguyên tử của nhân tố có trong hợp chất sang dạng chữ viết.
Dưới đây, Kovacova sẽ cùng bạn đi tìm hiểu chi tiết về khái niệm này nhé!

Các tiền tố hóa học

Tiền tố hóa học là gì ?

Tiền tố hóa học là một phần thuộc tên của công thức hóa học đó. Tiền tố hóa học xuất hiện số nguyên tử của một nhân tố nào đó có trong phân tử đó.
Hiểu một cách đơn giản, tiền tố hóa học được chuyển từ dạng số sang dạng chữ viết trong tên gọi của một phân tử nào đó để đồng nhất việc đọc tên của phân tử cho dễ dàng hơn. Như vậy, tiền tố hóa học được sử dụng trong gọi tên và sẽ có quy ước riêng các gia đình nhé.

Cách đọc tiền tố hóa học

Cách đọc tên các tiền tố hóa học rất đơn giản bởi vì đã có quy ước với mỗi số sẽ tương ứng với một cách đọc tiên tiền tố riêng rồi những bạn nhé! một vài ví dự dưới đây giúp những bạn hiểu rõ hơn về tiền tố hóa học có ý nghĩa như thế nào trong cách gọi tên của chất, hợp chất, phân tử.

+ P2O5 có tên gọi là Đi Photpho – Penta Oxit trong đó,

  • Tiền tố hóa học sử dụng trong cách gọi tên của P2O5 là Đi và Penta.
  • Đi tương tứng với 2 nguyên tử của nguyên tố Photpho có trong hợp chất.
  • Penta tương ứng với 5 nguyên tử của nhân tố Oxi có trong hợp chất.

SO2 có tên gọi là lưu huỳnh – Lưu huỳnh Đi Oxit
Bởi người ta thường sẽ bỏ Mono đi nếu Mono đứng ở đầu tên gọi. Tiền tố hóa học được sử dụng trong công thức SO2 để gọi tên là Đi

+ SO3 có tên gọi là lưu huỳnh TriOxit và như vậy thì ở cách gọi tên này chúng ta đã bỏ đi Mono rồi và dấu hiệu thêm một tiền tố mới có tên gọi là Tri tương ứng với số nguyên tử có trong phân tử là 3.

Các tiền tố hóa học

Bảng tiền tố hóa học
Số – Chỉ số Tiền tố hóa học
1 Mono –
2 Đi –
3 Tri –
4 Tetra –
5 Penta –
6 Hexa –
7 Hepta –
8 Octa –
9 Nona –
10 Deca –
11 Undeca –
12 Dodeca –
13 Trideca –
14 Tetradeca –
15 Pentadeca –
16 Hexadeca –
17 Heptadeca –
18 Octadeca –
19 Nonadeca –
20 Icosa –

Trong bảng tiền tố hóa học trên thì 10 tiền tố hóa học đầu tiên các bạn thường gặp nhất trong chương trình hóa học phổ biến và bảng tiền tố hóa học lớp 8 thì những em nhớ 5 tiền tố trước hết là cũng tương đối đầy đủ rồi.

Các tiền tố hóa học

Như vậy, Kovacova đã giải đáp cho bạn về Các tiền tố hóa học. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích cho mình nhé!

Xem thêm:

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article