Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

[XEM NGAY] Chuyển hóa vật chất và năng lượng là gì

Must read

Chuyển hóa vật chất và năng lượng là gì? Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn thắc mắc về câu hỏi nay. Hôm nay Kovacova sẽ gửi đến bạn bài viết dưới đây nhằm giải thích giúp bạn về câu hỏi chuyển hóa vật chất và năng lượng là gì?

[XEM NGAY] Chuyển hóa vật chất và năng lượng là gì

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm quá trình đồng hóa và dị hóa.

 Khái niệm chuyển hoá vật chất

  • Chuyển hoá vật chất là tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
  • Chuyển hoá vật chất sẽ luôn đi kèm chuyển hoá năng lượng.

Đồng hoá và dị hoá

  • Đồng hoá là quá trình diễn ra tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản, đồng thời tích luỹ năng lượng- dạng hoá năng.
  • Dị hoá là quá trình phân giải từ các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn, đồng thời giải phóng năng lượng.

 Khái quát về năng lượng

  • Năng lượng chính là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công.
  • bao gồm 2 loại: Động năng và thế năng.

+ Động năng là dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra công.

+ Thế năng là loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công.

– Các dạng năng lượng trong tế bào: nhiệt năng, hóa năng, điện năng,… Trong đó, năng lượng chủ yếu của tế bào là hóa năng (nó lànăng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hóa học).

ATP(đồng tiền năng lượng của tế bào)

Cấu tạo của ATP

– ATP (Adenozin triphotphat) bao gồm 1 bazơnitơ ađênin liên kết với 3 nhóm photphat và đường ribôzơ.

– 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng (2 liên kết cao năng). Mỗi liên kết cao năng bị phá vỡ giải phóng 7,3 kcal.

– ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác trở thành ADP và lại được gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP: ATP ⇔   ADP +  Pi + năng lượng.

Chức năng của ATP

– ATP cung cấp năng lượng cho các quá trình sinh tổng hợp của tế bào.

– ATP cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

– ATP cung cấp năng lượng để sinh công cơ học.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Mong rằng với những chia sẻ của Kovacova qua bài viết này, đã giải đáp được thắc mắc cho bạn về chuyển hóa vật chất và năng lượng là gì. Chúc bạn học tâp tốt

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article