Základná hygiena pri záplavách

Základné informácie vo veci dodržiavania zásad základnej hygieny v prípade rizika kontaminácií a infekcií  pri záplavach.

pdf - Základná hygiena po záplavách