Turistické možnosti

TURISTALÁTVÁNYOSSÁGOK

 • Drieňovec

  Somhegy


  Je súčasou Národného praku Slovenský Kras. Ide o chránený celok o výmere 1,860,200 m2 vyhlásená v roku 1984.


  Typ: Národné prírodná rezervácie


  NPR je vyhlásená na ochranu zachovaných lesných a skalných biocenóz Slovenského rudohoria na vedecko- -výskumné a náučné ciele. Na jej území platí 5. stupeň ochrany podža § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.

 • Kríž

  Kereszt

 • Veterná priepas

  Széllyuk

 • Zádielska dolina

  Szádelői-völgy