Tlačivá a dokumenty

V tejto časti nájdete verejné dokumenty tlačivá potrebné pri vybavovaní záležitostí spravovaných obcou. Stlačenímm odkazu zvolenej témy získate podrobnejšie a praktické informácie o probléme, ktorý potrebujete riešiť.