Obchodná verejná súaž - Kereskedelmi verseny 2020

  • icoovs.pdf, OBCHODNÁ VEREJNÁ SڍAŽ Č. 1/2020; 25.05.2020
  • icoovs[1].pdf, ZÁMER PREDAJA - UZNESENIE Č. 61/2020; 25.05.2020
  • icoovs[2].pdf, ZMLUVA O INZERCII; 26.05.2020
  • icoovs[3].pdf, OZNÁMENIE; 29.06.2020