2018

  • ico2018[7].pdf, DODATOK Č. 2 (ADM. SLUŽBY A VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA) 17. 12. 2018
  • ico2018[10].pdf, ZMLUVA O DIELO 4/2018; 17. 10. 2018
  • ico2018[9].pdf, ZMLUVA O DIELO 3/2018; 10. 10. 2018
  • ico2018[8].pdf, ZMLUVA O DIELO 2/2018; 04. 10. 2018
  • ico2018[6].pdf, DODATOK K ZMLUVE - T-COM; 18. 07. 2018
  • ico2018[5].pdf, ZMLUVA O DIELO 1/2018; 28. 06. 2018
  • ico2018[4].pdf, DODATOK Č. 1 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDITORSKÝCH SLUŽIEB; 20.06.2018
  • ico2018[2].pdf, DODATOK Č. 2 K ZMLUVE - T-COM; 11. 04. 2018
  • ico2018[1].pdf, DODATOK Č. 1 K ZMLUVE NATUR-PACK; 11. 04. 2018
  • ico2018.pdf, NÁJOMNÁ ZMLUVA 1_2018; 23. 02. 2018