2017

  • ico2017.pdf, NÁJOMNÁ ZMLUVA 1_2017; 12. 01. 2017
  • ico2017[1].pdf, NÁJOMNÁ ZMLUVA 2; 3_2017; 20. a 27. 01. 2017
  • ico2017[2].pdf, ZMLUVA O DIELO 1/2017; 14. 06. 2017
  • ico2017[3].pdf, ZMLUVA O DIELO 2/2017; 14. 06. 2017
  • ico2017[5].pdf, ZMLUVA O DIELO 3/2017; 17. 07. 2017
  • ico2017[6].pdf, DODATOK Č. 1 (ADM. SLUŽBY A VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA) 30. 08. 2017
  • ico2017[8].pdf, ZMLUVA O DIELO 4/2017; 18. 10. 2017
  • ico2017[9].pdf, ROZHODNUTIE - VÝRUB DREVÍN 03. 11. 2017