2013

1. pdf - Improst s..r.o - Obecné noviny , splatnosť faktúry do:09.01.2013

2. pdf - Fúra-odvoz komunálneho odpadu , splatnosť faktúry do:14.01.2013

3. pdf - Fúra-odvoz nebezpečného odpadu , splatnosť faktúry do:14.01.2013

4. pdf - Slovak Telekom, a.s. , splatnosť faktúry do:17.01.2013

5. pdf - Statický posudok - Ing. Ladislav Sándor , splatnosť faktúry do:04.02.2013

6. pdf - Poradca podnikateľa , splatnosť faktúry do:22.01.2013

7. pdf - Veganet s.r.o. - internet - 11 , splatnosť faktúry do:31.01.2013

8. pdf - Veganet s.r.o. - internet - 12 , splatnosť faktúry do:31.01.2013

9. pdf - Geodézia Rožňava s.r.o. - Geometrický plán , splatnosť faktúry do:05.02.2013

10. pdf - Fúra-spracovanie hlásení , splatnosť faktúry do:30.01.2013

11. pdf - VSE-elektrina , splatnosť faktúry do:08.02.2013

12. pdf - Fúra s.r.o.-Odvoz komunálneho odpadu , splatnosť faktúry do:14.02.2013

13. pdf - Slovak Telekom, a.s. , splatnosť faktúry do:17.02.2013

14. pdf - Exotechnologies spol. s r.o. - web priestor , splatnosť faktúry do:08.03.2013

15. pdf - FM - servis hasiacich zariadení , splatnosť faktúry do:15.03.2013

16. pdf - Veganet-internet , splatnosť faktúry do:28.02.2013

17. pdf - Soza-autorský zväz , splatnosť faktúry do:14.03.2013

18. pdf - Fúra- odvoz komunálneho odpadu , splatnosť faktúry do:14.03.2013

19. pdf - Slovak Telekom, a.s. , splatnosť faktúry do:17.03.2013

20. pdf - Veganet s.r.o. - internet , splatnosť faktúry do:15.03.2013

21. pdf - Fúra odvoz kuka , splatnosť faktúry do: 16.04.2013

22. pdf - Telekom , splatnosť faktúry do: 10.04.2013

23. pdf - Vrecko do vysávača , splatnosť faktúry do: 16.04.2013

24. pdf - Veganet , účinnosť od: 30.04.2013

25. pdf - Veganet-internet , splatnosť faktúry do:30.04.2013

26. pdf - Slovgram , splatnosť faktúry do: 09.05.2013

27. pdf - Fúra—spracovanie hlásenia , splatnosť faktúry do:10.05.2013

28. pdf - VSE , splatnosť faktúry do: 09.05.2013

29. pdf - Made spol. s r.o. , splatnosť faktúry do: 16.05.2013

30. pdf - Slovak Telekom, a.s., , splatnosť faktúry do: 17.05.2013

31. pdf - Fúra s.r.o - komunálny odpad , splatnosť faktúry do: 14.05.2013

32. pdf - VEGAnet s.r.o. - internet , splatnosť faktúry do: 31.05.2013